Modderdag 27 juni 2014

Tijdens ModderDag ontdekken kinderen wat modder is, hoe je er mee kunt spelen en wat de verbinding met de aarde voor hen betekent. Tienduizenden kinderen zijn tegelijkertijd actief bezig met natuur.
Spelletjes met zand en water zijn eindeloos. Kleine kinderen voelen met hun hele lichaam de textuur van het materiaal. Peuters bakken taartjes die ze kunnen verstevigen door er extra zand bij te doen.
Oudere kinderen bouwen en graven met zand en water: kanalen, dijkjes, kastelen. Ze ontdekken dat dijkdoorbraken elders het dichtslibben van waterlopen veroorzaken. Baggeren is noodzakelijk om het systeem aan de praat te houden. Kortom: kinderen kunnen hun energie, creativiteit en inlevingsvermogen kwijt in het modderspel. Alle zintuigen worden regelmatig geprikkeld. Vies worden van modder hoort erbij. Niet alleen goed voor de ervaring en de beleving, maar voor veel plezier en genieten.